Shtesa Kompjuterike Periferike

Add-on Computer Peripherals Addon Jedec Standard Factory Original 16gb Ddr3-1600mhz - Trivoshop

$ 81.99
Addon jedec standard factory original 16gb ddr3-1600mhz registered ecc dual rank


Prodhuesi: Periferikësh kompjuterë shtesë
UPC: 821455038635

Produkte të Ngjashme